Rådgivning/Terapi

Rådgivning/Terapi
Jeg har været højskolelærer i 12 år. Det har været en væsentlig del af dette arbejde at stå til rådighed for både individuelle og parsamtaler. De seneste 3 år har jeg desuden taget en uddannelse i narrativ samtaleterapi.

Den narrative terapi tager udgangspunkt i, at vi nok kan have en del problemer, som vi slås med, men at vi ikke selv er et problem. Lidt slagordsagtigt kan man sige: ”Problemet er problemet – det er ikke personen, der er problemet.” Denne måde at anskue problemer på, giver mulighed for at skabe afstand til problemet, så det er muligt at arbejde med det og tage skridt i forhold til det.

Narrativ terapi tager også udgangspunkt i, at vores liv består af en lang række begivenheder eller historier, som vi tillægger betydning alt efter, hvordan vi fortolker det, der sker. Hvis man fx opfatter sig selv som en person med lavt selvværd, vil næsten alt det, der sker, blive tolket i det lys. Men der er altid mere at sige.

Narrativ terapi søger efter de historier og muligheder, der findes ved siden af problemhistorien, og som kan give et mere mangfoldigt blik på vores liv og dermed mulighed for at tage skridt i retning af det ønskede liv og de foretrukne værdier. Disse skridt kan betyde, at problemet mister noget af sin magt over os og dermed gives plads til et rigere liv.

I min tilgang til rådgivning og terapi er det en vigtig forudsætning, at der er ligeværdighed mellem terapeut og klient, ligesom det er en selvfølge, at samtaler er omfattet af tavshedspligt.

Priser:
Individuel terapi: 600 kr. pr. gang. Der gives rabat til unge under 25 år og studerende.
Parterapi: 800 kr. pr. gang.