Om mig

Om mig
Jeg er født i 1958, bor i Hillerød og har siden 1982 været gift med Carsten. Sammen har vi tre voksne børn.

Jeg har en kristen livsholdning og er aktiv i kirkelig sammenhæng. Det er min opfattelse, at livet er en gave, og at ethvert menneske er værdifuldt og elskværdigt. Det er også min opfattelse, at ethvert menneske både har ansvar for at tage vare på sig selv og har ansvar for sin næste. Jeg ønsker at møde mennesker med respekt, hvilket betyder, at andre overbevisninger end min egen vil blive fuldt respekteret.

I terapisamtaler arbejder jeg fortrinsvist ud fra en narrativ tilgang.
Se under ”Rådgivning/terapi”

Ansættelser:
1992 – 1999:
Adjunkt på Det kristne Gymnasium, Ringkøbing

1999 – 2011:
Lærer på Luthersk Missions Højskole, Hillerød
Bl.a. undervisning i Sjælesorg, Køn og identitet, Hverdagspsykologi,
Livshistorier og følelser, Kommunikation, Job – kald – karriere
Har haft omfattende samtaletilbud til elever svarende til 5-8 timer ugentligt

2011 –>:
Selvstændig som samtaleterapeut og foredragsholder med praksis i
Hillerød og på Bornholm

Uddannelse:
1989:
Cand. mag. i dansk og historie fra Københavns Universitet

Supplerende kurser / uddannelse:
2002 – 2005:
Årskursus i Sjælesørgerisk Familierådgivning I og II udbudt af Foreningen Agape
(i alt 376 lektioner)

2009:
Basisår i Samtalepraksis i systemisk og narrativt Perspektiv udbudt af DISPUK
(i alt 144 lektioner)

2010 – 2011:
2. og 3. år på Tværfaglig uddannelse i narrativ Samtalepraksis udbudt af DISPUK
(i alt 288 lektioner)

December 2011: Færdiguddannet som Narrativ samtaleterapeut


I øvrigt:

  • Forfatter af bogen ”Ovenlys på præstationsangst”, Credo Forlag 2007;
    medforfatter af bogen ”Køn til debat”, Credo Forlag 2002
  • Foredragsholder i fortrinsvis kirkelige sammenhænge
  • Leder af sorggrupper (samtalegrupper) ved Hillerød Kirke