Velkommen

Rådgivning og terapi
Nogle gange kan forskellige problemstillinger helt eller delvist skygge for et liv med trivsel og glæde. Det kan være personlige problemer, problemer i forhold til selvopfattelse eller problematiske og konfliktfyldte ting i vores relationer.

Det kan være ting, der rammer os som depression, angst, stress eller sorg over at have mistet en, vi holdt af. Uanset hvad det drejer sig om, kan vi have brug for hjælp til at få øje på handlemuligheder i forhold til det, der er problematisk for os.

Måske kan ægtefællen eller en god ven hjælpe os ved at lytte og opmuntre til at tage skridt i en ønsket retning. Måske skal vi opsøge en sjælesørger. Måske er det en psykolog eller en terapeut, der er brug for.
Læs mere under ”Rådgivning/terapi”

Foredrag og undervisning
Enkeltforedrag eller sammenhængende foredrag over flere aftner eller i forbindelse med temadage tilbydes. Det samme gælder undervisning.
Læs mere under ”Foredrag/undervisning”