Foredrag/Undervisning

Foredrag/undervisning
Jeg har 19 års erfaring med undervisning og foredrag. Først 7 år som lærer i gymnasiet. Dernæst 12 som højskolelærer. I tiden som højskolelærer har det særligt været undervisning i fag som sjælesorg, køn og identitet, hverdagspsykologi, livshistorier og følelser, kommunikation og relationer mm. I samme periode har jeg holdt en del foredrag med emner i de samme kategorier. Andre emner end de nedenfor omtalte kan aftales ved henvendelse.

Emner for foredrag/undervisning:
1) Bange for ikke at gøre det godt nok
2) Det kristne fællesskab – en gave og en opgave
3) Kvindeliv i forskellige faser
4) Lev livet langsomt
5) At tage vare på sig selv menneskeligt og åndeligt
6) Vov at være – om det sunde selvværd
7) Håb i menneskelivet
8) Kristen omsorg og sjælesorg
9) Gavmildhed
10) Har kirken plads til stærke kvinder?
11) Skam, skyld, tilgivelse
13) Et liv i balance – om forebyggelse af stress og overbelastning
14) Aktuelle udfordringer for ægtepar – om samtalens kunst og køn og seksualitet

Priser:
Enkeltforedrag: 3.000 kr.
Ved flere sammenhængende foredrag eller undervisningslektioner aftales prisen ved henvendelse.