Foredrag/Undervisning

Foredrag/undervisning
Jeg har 19 års erfaring med undervisning og foredrag. Først 7 år som lærer i gymnasiet. Dernæst 12 som højskolelærer. I tiden som højskolelærer har det særligt været undervisning i fag som sjælesorg, køn og identitet, hverdagspsykologi, livshistorier og følelser, kommunikation og relationer mm. I samme periode har jeg holdt en del foredrag med emner i de samme kategorier. Andre emner end de nedenfor omtalte kan aftales ved henvendelse.

Emner for foredrag/undervisning:

 • Bange for ikke at gøre det godt nok
 • Det kristne fællesskab – en gave og en opgave
 • Kvindeliv og livsaldre
 • Lev livet langsomt
 • At tage vare på sig selv menneskeligt og åndeligt
 • Vov at være – om det sunde selvværd
 • Håb i menneskelivet
 • Kristen omsorg og sjælesorg
 • Gavmildhed
 • Ensomhed
 • Skam, skyld, tilgivelse
 • Skabt til både arbejde og hvile – om forebyggelse af stress og overbelastning
 • Broen over generationskløften
 • Bekymringer, modløshed og depression
 • Kommunikation i relationer
 • Konfliktfyldte relationer og vores håndtering af dem
 • Hvordan få det sagt? – når men er følelsesmæssigt påvirket
 • Når livet gør ondt
 • Tab af noget eller nogen, vi holdt af, krise, sorg
 • At leve med forandringer
 • Krop, sjæl og ånd i kristenlivet
 • Skabt til fællesskab med Gud og hinanden
 • Martha og Maria – to vidt forskellige typer at spejle sig i
 • Udfordringer og glæder for 50+
 • En mor gør altid sit bedste

 

Emner relateret til samliv og ægteskab (Eventuelt sammensat til kursusdag eller forløb)

Ægteskabet og familielivet er under stort pres i vores samfund. Men hvis familielivet er i krise er vores samfund også i krise. Familien er det fundament, vi skal bygge på, hvis vores børn skal vokse op og blive sunde mennesker både fysisk, psykisk og holdningsmæssigt. Grundpillen i familien er ægteskabet – forholdet mellem mand og kvinde. Hvordan styrkes og bevares dette forhold. Hvad skal vi være opmærksomme på, for at pleje vores forhold, så kærligheden mellem os kan bevares og styrkes?

 

 • Energi og glæde i forholdet
 • 10 vigtige forudsætninger for et godt ægteskab
 • Køn og seksualitet
 • Hvordan kan det seksuelle samliv blive eller fortsat være en kilde til glæde i ægteskabet?
 • Kommunikation i parrelationer
 • Konflikter i parrelationer
 • Respekt og gensidighed i parrelationen
 • Ægteskabet bibelsk belyst
 • Når modgangen møder os
 • En udfordret familie / Tid i familien – hvordan finde roen i en travl hverdag

 

Efter ønske kan flere emner komme på tale

Priser:
Enkeltforedrag: 3.000 kr.
Ved flere sammenhængende foredrag eller undervisningslektioner aftales prisen ved henvendelse.